Annonser

 

Uppmärksamhet från andra trafikanter

Sedan 1980 har antalet motorcyklar på de svenska vägarna tredubblats. Varje år dödas omkring 50 personer i motorcykelolyckor och cirka två tusen personer skadas. I varannan dödsolycka är ett annat fordon inblandat, oftast en bil.

De flesta av dessa olyckor sker i korsningar i dagsljus. I nästan samtliga fall leder olyckor till svårare skador på motorcyklisten än på bilisten.

30 % av dödsolyckorna 2005-2008 skedde i korsningar visar Trafikverkets djupstudier. I 70 % av olyckorna har motparten, oftast en bilist, kört ut framför motorcyklisten.

Trygg-Hansa har tre år i rad presenterat studier av MC-olyckor. De visar att bilföraren är vållande i två tredjedelar av olyckorna där MC och bil är inblandade. De vanligaste orsakerna till mc-olyckor är att bilföraren missbedömt avståndet till en motorcyklist vid en vänstersväng eller att bilisten missat att denne själv har väjningsplikt.

Det finns många förklaringar i forskning varför bilister inte ser motorcyklister. En är att man helt enkelt inte tittar efter dem. Motorcyklarna är också relativt få till antalet jämfört med bilar. Dessutom uppfattar hjärnan att små fordon kör i en lägre hastighet än de faktiskt har. Man uppfattar inte heller ett litet fordon som ett hot. I en trafikmiljö med mängder av information och intryck kan motorcyklister helt enkelt förbises. Samtidigt har bilarna blivit säkrare genom bland annat bredare A-stolpar som kan skymma en motorcyklist under 2-4 sekunder.

Tips till våra medtrafikanter från Sveriges MotorCyklister

- Använd alltid blinkers när du ska svänga i en korsning eller byta fil. En motorcykel kan komma bakifrån utan att du uppmärksammat den. Det låter enkelt men tyvärr är detta en orsak till att motorcyklister skadas och dödas varje år.

- Titta en extra gång när du ska svänga ut i en korsning. Ser du ett tvåhjuligt motorfordon närma sig så har det högre fart än vad hjärnan uppfattar. I hälften av korsningsolyckorna 2000-2007 där en motorcyklist dog, körde bilisten ut framför motorcyklisten.

- Om du kört fel, gör inte en U-sväng över vägen utan att vara säker på att ha fri sikt. U-svängande bilar dödar och skadar ett antal motorcyklister varje år.

- Motorcyklar är ett litet fordon som kan döljas bakom skyltar och bakom A-stolparna i din bil. Därför är det viktigt att du tittar en extra gång i korsningar där det ofta finns stolpar och annat som kan skymma.

- Håll avståndet om du har en motorcykel framför dig,

- Se Oss i trafiken!