Annonser

 

Valberedningen

Valberedningen bevakar vad som sker i styrelsen och föreslår kandidater till styrelseuppdrag i samband med SMC:s årsmöten.

Vill du nominera någon till SMC:s styrelse?

Nomineringar till uppdrag skall vara insända till valberedningens sammankallande senast fredag den 1 december 2017. Kom ihåg att alltid tillfråga den som ni nominerar.
Uppdragen som vi i valberedningen skall besätta är;
Ordförande som väljs för ett år.
Styrelseledamöter, fyra stycken som väljs för två år.
Revisor, som väljs för ett år.

Behöver inte nomineras;
De som redan innehar ovanstående uppdrag behöver inte nomineras. Valberedningen kommer att tillfråga dem om de fortsättningsvis vill vara nominerade till det uppdraget de innehar. Om utrymmet för uppgifter på nomineringsblanketten inte räcker till, skriv då en bilaga på ett vanligt papper som bifogas med nomineringsblanketten.
Nomineringsblankett hittar du här. Sänd in nomineringsblanketten till valberedningens sammankallande (se nedan) enligt adressuppgift på blanketten.

Valberedningen

SMC:s valberedare väljs av årsmötet och har en viktig roll i SMC. De ska dels bevaka vad som sker i styrelsen, dels söka nya kandidater till styrelseuppdrag. Vill du kontakta någon i valberedningen är du välkommen!
 

Annica Åkerström Olofsson, Boxholm
tel. 070-533 00 69

Sammankallande

Har kört hoj i 39 år, äger idag fyra stycken varav två är gamla Husqvarnor.

Är engagerad i flera MC-klubbar och som GI instruktör. Bor på landet i södra Östergötland.

Förutom motorcyklar så gillar Annica allt som brummar och rör sig, till exempel tändkulemotorer.
 

gar

Ingvar Högström, Mölnlycke
tel. 070-217 77 37

Tog MC-körkort 1956 och körde motorcykel i några år. Började om efter ett längre uppehåll 1999 då jag åter köpte en MC. Nu kör han BMW F 650 GS.

Ingvar fick sitt första förtroendeuppdrag 2007 som valberedare för SMC Västra Götaland. Är gift med Rose-Marie och tillsammans har de fyra barn, fem barnbarn och två barnbarnsbarn samt en Golden Retriever.
Ingvar tycker om att köra i lugnt MC tempo och åka på tur. Längsta turen gjorde han och Rose–Marie 2007 då de var ute tio veckor i Europa.

Ingvar hoppas få träffa många medlemmar i samband med olika SMC-arrangemang.


 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Näckholm, Luleå
tel. 070-262 57 90

Leif är ledamot i SMC Norrbottens styrelse.


Hans-Ove Görtz, Färjestaden
tel. 070-570 36 67

Hans-Ove tog MC-kort 1966, körde i cirka två år, blev återfallare 1989 och är aktiv hojåkare med sin svarta Kawasaki GTR 1400!
Började med FIM-rally 1992, körde sin första IBA 2001 (medlem i Iron Butt Sweden), gillar veckoturer i Europa med GTR Club Europé.

På vintern renoverar han klassiska Suzuki-hojar.
Han har varit aktiv i SMC Stockholm några år men är numera aktiv i SMC Kalmar som vägspanare och resursperson


 

 

Vill du nominera någon till SMC:s styrelse?

Nomineringar till uppdrag skall vara insända till valberedningens sammankallande senast fredag den 1 december 2017. Kom ihåg att alltid tillfråga den som ni nominerar.

Uppdragen som vi i valberedningen skall besätta är;
Ordförande som väljs för ett år.
Styrelseledamöter, fyra stycken som väljs för två år.
Revisor, som väljs för ett år.

Behöver inte nomineras;
De som redan innehar ovanstående uppdrag behöver inte nomineras. Valberedningen kommer att tillfråga dem om de fortsättningsvis vill vara nominerade till det uppdraget de innehar.

Om utrymmet för uppgifter på nomineringsblanketten inte räcker till, skriv då en bilaga på ett vanligt papper som bifogas med nomineringsblanketten.

Nomineringsblankett hittar du här. Sänd in nomineringsblanketten till valberedningens sammankallande, enligt adressuppgift på blanketten.