Annonser

 

SMC stadgar

SMC:s stadgar antas vid SMC:s årsmöte dit alla medlemmar är välkomna.

Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först godkänts vid årsmöte 10 november 2007, samt ändrade vid årsmöte 31 augusti 2012 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 3 september 2011.