Annonser

SMC Årsmöten

SMC är en unik organisation med tanke på att vi har direkt demokrati.

Varje medlem har rätt att närvara och rösta i samband med årsmötet. Alla medlemmar kan skriva motioner till årsmötet. Motivera ditt förslag och skriv vilket beslut du vill att årsmötet ska fatta. Skicka till info@svmc.se  Var SMC:s årsmöte ska hållas beslutas av styrelsen. Mötena flyttar mellan tre regioner; norr, mitt och syd varje år.

2014 års årsmötesplats

SMC:s 50-årsmöte 2013 arrangerades av SMC Uppsala. De lämnade över till SMC Norrbotten som kommer att arrangera 2014 års riksårsmöte första lördagen i september. Mer information om ort kommer inom kort. Sista datum att lämna motioner till årsmötet 2014 är 1 juni.

 

 

 

 

Antalet röstberättigade vid SMC:s årsmöten

År Plats Röstberättigade
2001 Lövånger 152
2002 Fiskeboda 217
2003 Ljungbyhed 345
2004 Söderhamn 209
2005 Uppsala 221
2006 Ronneby 196
2007 Sundsvall 193
2008 Orsa Grönklitt 128
2009 Öland 179
2010 Åre 155

2011

2012

2013

Eskilstuna

Brastad

Uppsala

191

167

247