Annonser

 

Svar på frågan om SMC vill expandera motorcyklismen

2011-05-03
<p>På ledarplats i senaste numret av tidningen Bike ställs frågan om SMC vill vara med och arbeta för fler motorcyklisteri Sverige. Förvånade över frågan svarar vi självklart JA! Förvåningen härrör från att detta har varit ett av våra mål ända sedan 1963 då SMC bildades.&nbsp;</p>

Tidningen Bikes nye chefredaktör Magnus Wallner skriver i sin ledare (som du kan läsa här) att SMC:s huvudsyfte borde vara att kraftfullt verka för en expanderande motorcyklism i Sverige, men han hittar inte något om nyrekrytering varken i SMC:s stadgar eller på vår hemsida. Wallner påtalar problem med ett ökande kostnadsläge för motorcyklister. Vidare skriver Wallner att en bieffekt av att vi blir färre är också att vår själva existens i allt större mån tappar legitimitet i takt med att vi reduceras till en liten grupp entusiaster i periferin.

Vi tycker att han har fullständigt rätt i att alla vi som vill att fler väljer att köra motorcykel samarbetar för detta, men vi kan som sagt inte låta bli att förvånas över att det verkat ha gått nye chefredaktören helt förbi vad SMC som ideell organisation arbetar med.

Även om det inte står exakt formulerat i stadgarna att vårt syfte är att öka antalet motorcyklister i landet så genomsyras detta av allt vi gör. I princip allt arbete SMC gör underlättar tillvaron för motorcyklister och de som vill bli motorcyklister.

Här följer ett axplock av några konkreta exempel på arbete som främjar en ökad motorcyklism:
- Vi arbetar för att det ska bli lättare att ta motorcykelkörkort. Häromdagen svarade vi på den senaste körkortsremissen. Svaret finns att läsa här.
- Vi bjuder alla som skriver in sig på en trafikskola på ett gratis provmedlemskap och tillsammans med sin handledare får de därmed övningsköra våra kurser med duktiga MC-instruktörer.
- Vårt arbete med att tillåta 600-kubikare som provfordon vid uppkörning för A-körkort lyckades. Nu kan man köra upp med en 595 kubiks motorcykel.
- Vi har flera gånger stoppat en höjning av fordonsskatten.
- När trafikförsäkringsreformen var aktuell genomförde vi kampanjen ”Utrotningshotad”, med alla motorcyklister.
- Vi har sedan många år tillbaka satsat på ungdomar inom roadracing. SMC Roadracingfabriken har i många år tagit fram duktiga förare. En av dessa är Filip Backlund som började som 12-åring i fabriken. Numera heter verksamheten 2 hjul & 1 attityd.
- Vi har lyckats glesa ut kontrollbesiktning av motorcyklar till vartannat år.
- Vi arbetar för säkrare vägar för alla motorcyklister.
- Vi arbetar för fler fria MC-parkeringar.
- Vi har bevakat frågan om trängselskatt för motorcyklister.
- Vi arbetar för att man ska få köra motorcykel i alla bussfiler vilket gör MC till ett ännu mer attraktivt fordon.
- Sverige har förmodligen Europas mest generösa regler för fordonsbyggare. SMC har bidragit till detta!
Den som vill läsa fler exempel på vad SMC arbetar med och har arbetat med kan läsa mer här.

Wallners påpekande om att motorcyklister tappar legitmitet i takt med att vi reduceras till en liten grupp entusiaster är bara delvis sann. Motorcyklisternas legitimitet har i vissa led ökat avsevärt de senaste åren. Genom enträget och hårt arbete har SMC tagit sig in i maktens korridorer och kan numera påverka många beslut som rör motorcyklister redan i förslagsstadiet. SMC sitter med i internationella högsta organen FIM och FEMA. För en vecka sedan föreläste SMC trafiksäkerhet inför EU-kommissionen. SMC har nyligen skrivit ett avtal med Trafikverket om att tillsammans åtgärda en rad problem för motorcyklister. SMC är därmed med i en arbetsgrupp som går igenom alla styrdokument om vägar och gator. Gruppen ser till att motorcyklister som trafikantgrupp finns med i alla dessa dokument. Eftersom motorcyklister inte finns med som trafikantgrupp i nollvisionen har SMC författat en MC-vision som fått stor genomslagskraft i både nationellt och internationellt.

Det största problemet med legitimitet är nog i dagsläget att få motorcyklister att bete sig bra i trafiken. När bilister och andra trafikanter ser bakhjulsåkande motorcyklister i omkörningsfil förlorar alla motorcyklister i legitimitet.

Självklart vill SMC ha fler medlemmar! Det är medlemmarna som utgör SMC, som finansierar SMC och som gör SMC till en stark organisation med hög påverkanfaktor. Men, det är definitivt inte enbart SMC:s medlemmar som gynnas av vårt arbete. Det är alla som kör motorcykel, alla som vill börja köra och/eller som har motorcyklar som sitt levebröd.
Deltagare på SMC:s resor kör tillsammans cirka en miljon kilometer under en säsong. Under tiden har de trevligt tillsammans, upplever fantastiska saker är bra ambassadörer för motorcyklism.
Deltagare i SMC:s utbildningsverksamhet kör ännu fler miljoner kilometer på en säsong. Under tiden får de kunskaper som gör dem till säkrare trafikanter, de har roligt och de blir garanterat bättre ambassadörer för alla motorcyklister i och med ett bättre beteende i trafiken.
Hur många miljoner kilometer som våra medlemmar, våra cirka 1000 ideella eldsjälar, våra deltagare på MC-träffar och andra arrangemang i SMC-anslutna klubbars regi kör vet vi inte. Men vi vet att de utgör stor del av motorcyklisterna i Sverige och att de är varma förespråkare för motorcyklism.

Givetvis finns det mycket mer att göra. När det gäller ekonomi kan vi hjälpas åt att påverka politiker att inte lägga på oss motorcyklister fler avgifter. När det gäller legitimitetet kan vi hjälpas åt att bete oss bra i trafiken, vara föredömen för andra och absolut inte glorifiera bakhjulsåkning, bombarrepor och annat som får övriga trafikanter att tycka illa om motorcyklister generellt.

Alla som har förslag är mer än hjärtligt välkomna som medlemmar i organisationen och därmed delta i vårt högsta beslutande organ, årsmötet. Det är där det bestäms vad SMC ska arbeta med.

Vi vill med detta svar välkomna Magnus Wallner i samarbetet med att öka motorcyklismen och med att förbättra attityden till motorcyklister!

/ Petra Holmlund, informatör SMC