Annonser

 

Franska varselaktioner gav resultat

2012-11-28
En intensiv kamp från de franska motorcyklisterna under ett år gav resultat! Regeringen tar tillbaka sitt förslag om att alla MC-förare måste bära varselband från 1 januari 2013. Istället ska man, vilket MC-organisationen FFMC föreslog, arbeta för att MC-kläder förses med reflekterande material. En skön vinst för FFMC som SMC gratulerar!

När den franska regeringen förra året föreslog en lag om varselväst för alla MC-förare över 125 kubik protesterade de franska motorcyklisterna. Kraven på varselväst ändrades till att alla MC-förare måste bära ett område med reflekterande material som motsvarar minst 150 cm² (10 x 15 cm), endera i jackan eller som ett armband. Även detta ansåg FFMC var onödigt eftersom MC-kläder ofta har inbyggda reflekterande material.

FFMC uppmanar MC-förare att öka sin synbarhet precis som SMC.  Tycker man att varselväst, varselfärg på hjälmen eller reflexer i skinnstället fungerar ska man använda detta. Det finns dock inga studier som säger att just varselväst eller reflexband är lösningen för motorcyklisternas ökade synbarhet, snarare tvärtom.  FFMC anser, liksom SMC, att det inte krävs någon lag om varselband eller varselväst utan den enskilde motorcyklisten ska själv ansvara för sin skyddsutrustning.

Under de senaste veckorna har motorcyklister i FFMC i en nattlig aktion försett ett antal statyer runt om i landet med varselband och varselvästar. Aktionen och det gångna årets diskussioner gav resultat i sista minuten. I slutet av november drogs lagförslaget tillbaka. Det betyder att inte bara franska utan även alla besökande motorcyklister själva får bestämma över vilken skyddsutrustning man använder.


En grisstaty med armband. Foto FFMC.

 


Musketörer med armband


En annan staty med varselväst.


Ännu en staty med reflex.