Annonser

 

SMC:s försäkringsarbete

Det ska vara enkelt och rättvist att försäkra hojen.

Premierna för sporthojar är höga, vilket beror på att sporthojar kraschar oftare. SMC tror att en del av problematiken kan lösas om man blir en säkrare förare. Förhoppningsvis leder SMC:s kurser till färre olyckor vilket på sikt är den enda lösningen på dyra försäkringspremier, särskilt för supersporthojar. 

Att SMC inte vill ha en trafikförsäkringsskatt på trafikförsäkringspremierna är ingen hemlighet. SMC anser att trafikförsäkringsreformen är ett hot mot svensk motorcyklism. Steg 1 infördes 1 juli 2008 i och med att alla fordonsägare fick 32 % skatt på samtliga trafikförsäkringspremier.

I nuläget verkar det inte som det blir något av steg 2 av trafikförsäkringsreformen. I samband med att utredningen släpptes i januari 2010 uttalande regeringen att inte föreslå någon åtgärd enligt förslaget. Vi får hoppas det gäller i framtiden. Inför riksdagsvalet 2014 har SMC ställt frågan om trafikförsäkringsskatten. Inget parti talar om Steg 2. Inget parti försvarar Steg 1. Länk.  

Rådgivning

SMC hjälper medlemmar som har problem med mc-försäkringar och skador. På kansliet är det Stig Björk, tel 0243-669 70, som svarar på dessa frågor. SMC kan förmedla kontakt med en sakkunning advokat i frågor som rör personskada. Här finns ett informationsblad om vad försäkringen ersätter vid personskada. Du kan också kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå, tel 08-22 58 00, i försäkringsfrågor.  


Rättsskydd

Har du minst halvförsäkring ingår oftast en rättsskyddsdel. Den kan användas om du råkar ut för någon form av trafikbrott där du inte anser dig skyldig och vill dra fallet till domstol. Du kan dessutom nyttja rättskyddet där skuldfrågan vid en olycka ska avgöras, tvist i samband med försäljning och köp och så vidare. Den gäller inte om det du gjort dig skyldig till ger mer än böter. Försäkringsbolagen har rätt att avgöra skäligheten i kostnaden för rättshjälpen.

Jämför pris

Här hittar du uppgifter om telefonnummer, öppettider och hemsida till olika försäkringsbolag i din jakt på en vettig försäkringspremie. Tänk på att villkoren kan skilja från ett bolag till ett annat. 
Klicka här för försäkringsupplysning.

Av- och påställning, ägarbyte och trafikförsäkringsavgift

Något som kan bli dyrt för den som köper en motorcykel är om man inte tecknar trafikförsäkring samtidigt som köpet sker. Om du tänker byta eller köpa ny hoj måste du ha trafikförsäkring från första dagen du anmält att du är ägare till fordonet om du tänker bruka det direkt. Det går alltså inte att vänta med att teckna försäkring om du köper den på en fredagseftermiddag och ordnar försäkring på måndag morgon. Då kommer du att få ett inbetalningskort från Trafikförsäkringsföreningen för fredag, lördag och söndag och kan hamna på ett par hundra kr/dag. Det är nämligen vad det kostar att köra oförsäkrat.

Det är också viktigt att se till att du har trafikförsäkring från första dagen när du ställer på din hoj efter vintern. Annars inträffar samma sak.

VIKTIGT VID AVSTÄLLNING AV MOTORCYKELN

När du ställer av din motorcykel så skall du inte säga upp försäkringen samma dag som du anmäler det till Transportstyrelsen eller skicka in anmälan samma dag försäkringen går ut. Fordonet måste vara försäkrat till och med att Transportstyrelsen fått din anmälan och det kan ta några dagar. Transportstyrelsen upplyser försäkringsbolaget om att fordonet är avställt och då behöver du inte kontakta ditt bolag. Vill du ha någon form av garageförsäkring under tiden den är avställd måste du kontakta ditt bolag

Har du så kallad helårsförsäkring som finns hos vissa försäkringsbolag, där man förbinder sig att ha minst trafikförsäkrat året runt, så är inte någon idé att ställa av motorcykeln. Är du osäker på vilken typ av försäkring du har, kontakta ditt försäkringsbolag.

SE UPP OM DU KÖPER EN MOTORCYKEL OCH SAMTIDIGT STÄLLER AV DEN

Om du köper en mc som är påställd måste du, som sagt, se till att ordna en trafikförsäkring direkt. Väljer du att samtidigt ställa av den och gör det på samma anmälan som ägarbytet måste du ändå ha den trafikförsäkrad fram till dess Transportstyrelsen registrerat din avställning. Det är nämligen så att datum för ägarbyte gäller från det datum som angetts på anmälan. Däremot gäller avställningen från det datum Transportstyrelsen registrerat avställningen. Det kan handla om några dagar mellan dessa datum och har du inte trafikförsäkring för de dagarna blir det dyrt.   

  

Försiktighet krävs vid utlåning/provkörning

 
Att låna ut sin mc för provkörning vid eventuell försäljning kräver en viss försiktighet. Lämnar du ifrån dig startnycklar och motorcykel är det inte säkert att det betecknas som stöld om eventuelle köparen inte kommer tillbaka från provkörningen. Det betyder att försäkringsbolaget kan neka ersättning av mc:n. Det hjälper inte med att den du lånar ut till ex. vis lämnar ifrån sig sitt körkort, det kan vara förfalskat. Ifall köparen lämnar ett fordon hjälper inte heller, det kan vara stulet.
Har du vagnskadeförsäkring och avtalat med försäkringsbolaget att du inte lånar ut mc:n till någon som är yngre än dig och denne skadar hojen kan det också bli besvärligt med ersättning.
Kontakta ditt försäkringsbolag ifall du funderar på att sälja för information om vad som gäller och/eller be bolaget göra en notering om dina planer. Glöm då inte att få namn på den du pratar med och när du gjort det.
Det allra bästa och enda säkra sättet är att den som vill provköra får lämna ifrån sig hela eller stor del av köpesumman innan provkörningen. Alternativt åker du med bakpå personen som provkör motorcykeln. 

Att tänka på vid utandsresa

Du som ska resa med din motorcykel i andra länder hittar mycket information här på vår hemsida. Bland annat finner du tips om försäkringar om du ska resa utanför Europa på denna sida.

 

Genom ditt medlemsskap i SMC får du förmånliga villkor i de flesta försäkringsbolag när det gäller föräkringsskydd vid fortbildning på bana.
Hos Bilsport & MC samt Svedea har du dessutom rabatt.

Bilsport % MC ger dig 10 % rabatt på samtliga MC-försäkringar. Rabatten gäller endast fordon i trafik och inte i kombination med andra klubbrabatter.

 Räkna ut din premie och teckna direkt.

 

 

Som medlem i SMC ger Svedea 10 % rabatt på motorcykelförsäkringar. Rabatten gäller alla försäkringar med undantag för MC Retro och MC Trafikskola

Räkna ut din premie och se ditt pris