SMC konferenshelg 18-19 november 

SMC:s Konferenshelg är en helg då förtroendevalda och andra aktiva i organisationen, från hela landet, samlas för att fortbilda sig inom olika områden, utveckla verksamheten och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna får kunskaper att arbeta vidare med SMC:s överordnade verksamhet. SMC:s mission är verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert samhälle. Det innefattar allt från säkra vägar och ökad körkunskap bland motorcyklister till fler motorcyklister och roligare MC-aktiviteter.

SMC:s distrikt avgör vilka i respektive distrikt som ska delta och står för kostnader för "sina" deltagare i konferenshelgen.
OBS. Du som förtroendevald, instruktör eller med annat uppdrag i distrikt - förankra därför med styrelsen i distrikt att du kan anmäla dig. Guider kontaktar SMC:s kansli.

Anmälan stängd.
Sista dag för anmälan var fredag 6 oktober!
Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta SMC:s kansli.

Fredag den 17:e äter de som kommit till hotellet gemensam middag.
Vi startar själva konferensen lördag den 18 november kl 09.00
Avslutas på söndag 19 november med lunch kl 13.00.
Dagordning för konferenshelgen är preliminär. Ändringar kan komma att ske.

Plats: Quality Airport Hotel Arlanda

E-post hotellet: q.arlanda@choice.se

På lördagen börjar alla gemensamt för att sedan delas upp i följande:

1. Introduktionskursen: Vänder sig till nya förtroendevalda i SMC

2. Kassör/revisorskurs: Grunden i bokföring, redovisning och bokslut samt rollen att vara kassör/revisor i en ideell organisation.

3. Distriktsinformatörer. Aktiviteter, kommunikation (vad, hur och var), PR, media, möta media och rekrytering.

4. Webmasters - grundkurs i Epi. (en gemensam del om PUL mm., med informatörer på förmiddagen)

5. MCT möte: Vänder sig till dem som är trafiksäkerhetsansvariga i distrikten.

6. Guidemöte: Vänder sig till dig som är Guide i SMC Travel.

7. Styrelseteknik: Grunderna att vara förtroendevald. Vad vi har för ansvar och skyldigheter i en styrelse, hur leder vi ett möte och mycket mer angående styrelsearbetet.

8. SMC Sport Framtiden är öppen. Hur ska verksamheten i SMC Sport utvecklas? Vilka behov, önskemål och möjligheter finns?

9. Valberedning Att rekrytera lämpliga, engagerade ledamöter till SMC:s styrelser 

10. Ordförandekonferens Distriktens ordföranden

 

Fredag

20.00 Middag (För dem som bokat detta.)

Lördag

09.00 Samling i lokal Europa. 
          Uppdelning i respektive grupper och lokaler.

10.45-11.15 Förmiddagsfika

12.30-13.30 Lunch

15.30-16.00 Eftermiddagsfika

20.00   Middag  (För dem som bokat detta.)

Söndag

09.00 Samling Europa
          Gemensamt möte då vi sammanfattar lördagen och diskuterar aktuella frågor.

10.15-10.45 Förmiddagsfika

12.30 Lunch  (För dem som bokat detta.)

Övergripande dagordning i Pdf-formatVi rekommenderar samåkning i största möjliga mån för att hålla kostnader nere. Att vi har mycket roligare ju fler vi blir är bara en bonus.

Du som förtroendevald, instruktör eller med annat uppdrag i distrikt - förankra därför med styrelsen i distrikt att du kan anmäla dig. Guider kontaktar SMC:s kansli.

Anmälan stängd.
Sista dag för anmälan var fredag 6 oktober!

Praktisk info:

Övergripande dagordning i Pdf-format

Hotellets transferbuss är gratis mellan Stockholm-Arlanda flygplats och hotellet. Bussen går från hållplats nummer 11 vid respektive terminal. Busstidtabell - klicka för att se större bild

Kommer ni efter att huvudentrén stängt så är det en kod för att komma in genom nattentrén. Koden får ni i separat mail innan konferensen.
OBS. Om vi ej nått dig via mail innan konferensen och du behöver koden, kontakta kansliet eller receptionen på hotellet.

Hotellet har parkering i kallgarage, förutom konferensparkeringen utanför konferensavdelningen. Garaget finns på baksidan av byggnaden, följ skyltning.
Klicka för att se större bild.

För att komma in och ut så behövs en kod. Denna skickas till deltagare veckan innan konferensen. Observera att p-tillstånd hämtas i hotellreceptionen.

Ställer man sig på konferensparkeringen så finns det en lista i konferensreceptionen där registreringsnummer samt datum för vistelsen registreras av respektive deltagare. Parkering är gratis under vistelsen!