Betalningsvillkor och avbokningsregler

Avbokning

Avbokningsavgift på 200 kronor tas ut vid avbokning mer än 30 dagar före kursens genomförande. Vid avbokning 15-30 dagar före genomförandet av kursen återbetalas halva kursavgiften. Vid avbokning 0-15 dagar före genomförandet görs ingen återbetalning.

Betalning

Kursplats ska vara betald vid kurstillfället.

Vi ser gärna att du betalar med kort. Vi accepterar VISA och MasterCard och vi använder 3D Secure.

Väljer du att få faktura gäller att faktura ska vara betald senast 30 dagar innan kursdatum. Vid anmälan senare än 30 dagar före kurs gäller omgående betalning.

Bokar du din kursplats mer än 60 dagar före kursdag har du möjlighet att delbetala din faktura. Gäller endast flerdagars kurser.

Dock gäller att fakturan ska vara fullbetald 30 dagar före kurs, i annat fall kan vi inte garantera din kursplats.

Faktura som vid kurstillfället är obetald kan komma att lämnas till inkasso, vilket medför ytterligare kostander för dig.