Hur blir man instruktör (AI - Avancerad Instruktör)

SMC behöver en återväxt av AI i takt med att instruktörer slutar och för att täcka upp för det ökade kursutbudet. SMC söker ett brett spektra av instruktörer med många olika personligheter och bakgrund. Det vanligaste sättet att värva nya AI är att befintliga AI tillfrågar en deltagare som de bedömer ha förutsättningarna att klara examinationskraven beskrivna nedan.

Grundkraven är att du gått alla fyra steg som vi erbjuder

I detta första steg i selektionen står instruktörsaspiranten AIA, själv för kostnaderna, följande examinationssteg går aspiranten med kostnadsfritt.

Instruktörsaspiranten får börja med att följa med en Avancerad instruktör för att praktisera, och tilldelas uppgifter för att testa deras förmåga som instruktör. Om instruktören bedömer att aspiranten har förutsättningar att bli en bra instruktör tar han kontakt med en examinator.

Principen är dock att examinatorer inte examinerar i sitt eget distrikt.

Examinatorer är de som står sist på denna sida. All examination går genom Patrik, e-post längst ner på sidan.

Examinationsförfarande

När instruktörsaspiranten har avklarat första delen som AIA och varit med tillräckligt mycket som AIA tar en examinator vid. Be din kontaktperson ute på kurserna anmäla dig till Patrik för examination. Examinatorn bokas upp och aspiranten anmäler sig som vanligt som AIA till en vanlig kursdag, där instruktörsaspiranten får genomgå följande tre moment för att bedöma om de klarar dessa i linje med examinationskraven beskrivna nedan.

Vid examination kommer du som aspirant att ta hand om en egen grupp med vägledning av en examinator.

1. Examinatorn följer gruppen på övningsområdet och åker med 
instruktörsaspiranten och bedömer dennes körtekniska kunskap. 
Examinatorn ställer frågor angående körteknik och dennes sätt att hantera motorcykeln på övningsområdet

2. Den presumtiva instruktören får i uppgift att hålla övningarna i det steg denna har blivit tilldelad i kursen inför deltagare med allt från teori, instruktion och feedback.

3. Examinatorn ställer kontrollfrågor enligt Råd & Riktlinjer

Examinationskrav

För att bli godkänd som Avancerad instruktör skall instruktörsaspiranten visa prov på att;

• har goda teoretiska kunskaper och körteknik samt ha en god 
uppfattning om sin egen körning och kan motivera varför de hanterar sin motorcykel som de gör

• kan instruera deltagarna på övningsområdet i hastigheter som normalt 
förekommer på SMC:s sporthojskurser

• har god självkännedom, riskmedvetenhet och attityd

• har nödvändiga kunskaper inom ledarskap och pedagogik för att kunna 
leda och hålla i teorigenomgångar med deltagargrupper

• har förmåga att se vad deltagaren bör förändra för att förbättra sin 
teknik

• har läst och har god förståelse för Sporthojskurs, Råd & Riktlinjer

• har förståelse för att alla SMC:s instruktörer också har 
förpliktelse att vara aktiva med att skapa riskmedvetenhet och självinsikt på dom forum på Internet där motorcyklisterna finns - Detta är primärt;sporthoj.com, bike.se och givetvis svmc.se

  • Den viktigaste punkten är att du är en god kamrat och hjälper och stöttar dina instruktörskompisar.

Checklista vad du ska vara klar med innan examination hittar du här

Checklista vad du ska vara klar med innan examination hittar du här


Instruktörer med examinationsrätt 
Jesper Christensen, Björn Compier, Mats Bränd, Mats Finér, Daniel Häggståhl, Stefan Bohman, Patrik Ericsson

Är du det vi letar efter Fyll i frågorna i Frågeformulär Döp dokumentet till ditt för och efternamn och skicka det i ett mail till info@svmc.se 

Lokala kontaktuppgifter kommer.

Vi stödjer BKK-körningar i Skåne