Vad tycker du att SMC skall bli bättre på?

2013-06-03
<p>Hur blir SMC bättre under nästa år?</p>

Den viktigaster uppgiften för SMC styrelse är att tillgodose medlemmarnas önskemål om verksamhet. Vi har ägnat hel del tid åt att fundera på hur distriktets gemensamma verksamhet kan förbättras. Vi är ändå övertygade om att de bästa idéerna finns hos er medlemmar och medlemmsklubbar. Därför efterlyser vi önskemål och förslag på aktiviteter som kan göra att vi i SMC Östergötland blir ännu bättre under nästa år.

SMC efterlyser förslag, tips och ideér på vilka aktiveter och händelser ni tycker och vill att vi ska lägga tid/pengar på?

Välkomna med era förslag, tips och ideér till SMC Östergötlands ordförande.