Annonser

 

Protokoll innevarande verksamhetsår

SMC Jämtland styrelse Protokoll 180108

 

Har ni problem med att komma åt protokollen så kontakta sekreteraren så försöker vi hjälpa till på något sätt.
Mailaddress : monika.olofsson@smcjamtland.se

 

 

För att se tidigare protokoll Se under vårt Protokollsarkiv